Kontakt

SLOVAK CARGO TRANS, s.r.o.

Sídlo:
Terchová 1152
013 06 Terchová

IČO: 44659989
IČ-DPH: SK2022781145

Kancelária:
Daniela Dlabača 2
010 01 Žilina

Tel-Fax: +421 41 51 66 325
E-mail: info@slovakct.eu

Štruktúra spoločnosti:

Konateľ:
Ján Šutiak
tel.: +421 910 96 96 50
e-mail: obchod@slovakct.eu

Riaditeľ:
Ing. Ján Panták
tel: +421 948 47 47 48
e-mail: jan.pantak@slovakct.eu

Vnútroštátna a medzinárodná doprava:
Miroslav Mraz
tel: +421 903 66 66 98
e-mail: transport@slovakct.eu

Dispečing:
Mária Muchová
tel: +421 948 48 05 15
e-mail: transport@slovakct.eu

Vedúci technického oddelenia:
Ing. Marcel Frančák, PhD.
tel. : +421 911 01 88 00
e-mail: servis@slovakct.eu

Vedúca učtárne a personalistika:
Ing. Zuzana Chochúľová
tel.: +421 41 51 66 325
fax.: +421 41 51 66 325
e-mail: obchod@slovakct.eu

Fakturácia:
Ing. Barbora Masárová
tel.: +421 948 33 81 43
tel.: +421 41 51 66 325
fax.: +421 41 51 66 325
e-mail: info@slovakct.eu

Napíšte nám:
Všetky položky sú povinné